Avtal – Helly Hansen

1.PARTER

Webbplatsen www.hellyhansen.com (webbplatsen) drivs av Helly Hansen AB, organisationsnummer 556280-4913, (säljaren), med registrerad adress på Stormbyvägen 2-4, 163 55 Spånga, Sverige. Säljarens momsregistreringsnummer är SE 556280491301. Köparen är den person som anges som köpare på ordern (köparen). Säljaren tillhandahåller de produkter (produkter) som finns på webbplatsen.

Dessa försäljningsvillkor utgör, tillsammans med ordern och orderbekräftelsen, den fullständiga kontraktsgrunden för köpet (avtalet).

2.PRISER

De priser som anges på webbsidan är inklusive moms men exklusive frakt. Information om det totalbelopp som köparen ska betala, inklusive miljöavgifter, i tillämpliga fall, och alla andra avgifter och fraktkostnader, samt inköpsspecifikation för varje del av totalbeloppet anges på ordern (order) innan betalning erläggs.

3.ATT SLUTA AVTALET

Säljaren meddelar att han mottagit ordern på elektronisk väg. Alla order ska godkännas av säljaren. Eftersom meddelandet om mottagande inte gäller som orderbekräftelse, ger säljaren en sådan bekräftelse genom att till köparen skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att produkten har skickats (orderbekräftelsen). Köparen måste granska orderbekräftelsen för att se att antal, produkttyp, pris etc. stämmer överens med ordern. Alla skillnader mellan ordern och orderbekräftelsen ska rapporteras till säljaren så snart som möjligt, antingen genom att köparen klickar på knappen Kontakta oss http://www.hellyhansen.com/customer-service eller ringer säljaren på 0207 991 09.

Säljaren kan, i den omfattning som anges i gällande lagstiftning, inte hållas ansvarig för och är inte bunden av skriv- eller stavfel i kommunikationen med köparen.

Om produkten inte finns i lager kan säljaren komma att ge köparen information om liknande produkter.

För att få handla från webbplatsen måste köparen vara över 18 år, ha rättskapacitet att ingå bindande avtal samt handla för eget bruk och inte med avsikt att sälja vidare. Säljaren förbehåller sig rätten att annullera beställningar som görs av köpare med avsikt att sälja produkterna vidare.

4.BETALNING

Säljaren accepterar betalning med MasterCard, Visa och PayPal. Säljaren debiterar inte köparens betal- eller kreditkort förrän produkten har skickats iväg. Säljaren kan neka köparens beställning om köparens betal- eller kreditkort inte godkänns.

5.LEVERANS ETC.

Varorna levereras till den adress som anges i orderbekräftelsen. Köparen väljer leveranssätt från de alternativ som ges vid beställning.

Leveransdatum beror på det leveranssätt som köparen valt och anges på orderbekräftelsen. Om mer än en produkt har beställts, förbehåller sig säljaren rätten att skicka produkterna i separata försändelser.

6.ÄGANDERÄTT TILL PRODUKTEN

Äganderätt till produkten övergår till köparen först när säljaren har fått full betalning för alla fordringsbelopp som kan hänföras till produkten. Om leveransdatum har passerat utan att köparen sett till att få produkten levererad till sig efter det att produkten finns tillgänglig för köparen, bär köparen ansvaret för eventuell förlust eller skada på produkten.

7.ANNULLATIONSRÄTT

Köparen kan häva köpet av produkten när som helst och oavsett anledning inom sju arbetsdagar, räknat från dagen efter att hon/han tagit emot produkten. Rätten att häva köpet kan utövas även om produkten är felfri och antingen före eller efter att produkten har levererats. Om produkten har levererats och köparen vill häva köpet, måste köparen returnera produkten till säljaren. Säljaren står för returkostnaderna och återbetalar det belopp som köparen betalat. När köparen returnerar en produkt till säljaren på grund av att köparen har hävt avtalet i enlighet med avsnitt 7, hanterar säljaren återbetalningen till köparen så snart som möjligt och alltid inom 30 dagar från det att säljaren mottagit den returnerade produkten.

8.PRODUKTEN ÖVERENSSTÄMMER EJ MED ORDER ELLER ÄR DEFEKT/SKADAD VID LEVERANS

När köparen erhåller produkten ska hon/han undersöka om produkten stämmer överens med ordern samt om produkten har skadats under transport eller är defekt. Om produkten inte stämmer överens med ordern, har skadats under transport eller är defekt, måste köparen meddela säljaren i enlighet med avsnitt 9. Säljaren återbetalar eller byter ut produkter som är skadade, defekta eller inte stämmer överens med ordern.

9.FORDRINGAR VID DEFEKT PRODUKT EFTER LEVERANS

Om köparen efter leverans upptäcker att produkten är defekt måste hon/han, inom rimlig tid efter att defekten upptäcktes, meddela detta till säljaren. Detta måste göras inom två månader från det att köparen upptäckte defekten. Detta måste meddelas skriftligen, genom att köparen klickar på knappen Kontakta oss www.hellyhansen.com/customer-service eller ringer säljaren på 0207 991 09. Om produkten är defekt, måste köparen returnera den defekta produkten till säljaren. Säljaren står för returkostnaderna och återbetalar det belopp som köparen betalat eller byter ut den defekta produkten.

10.DRÖJSMÅLSRÄNTA

Om inte köparen betalar in det belopp hon/han är skyldig enligt avtalet, kan säljaren debitera 1,5 % ränta.

11.PERSONUPPGIFTER – SEKRETESS

Säljaren använder köparens personuppgifter för att kunna uppfylla sina åtaganden enligt avtalet. Säljaren använder också köparens personuppgifter för att informera köparen om produkter som liknar de som köparen köpt, såvida inte köparen meddelar säljaren om att hon/han inte vill ta emot sådan information.

Om köparen har gett sitt samtycke kan säljaren använda köparens personuppgifter för att skicka reklammaterial eller information om andra produkter som inte liknar de som köparen köpt. Sådant frivilligt och informerat samtycke kan köparen ge när avtalet sluts.

Köparen kan kontakta säljaren, antingen via telefon på 0207 991 09 eller genom att klicka på knappen Kontakta oss http://www.hellyhansen.com/customer-service, om köparen har frågor om hur säljaren använder köparens personuppgifter eller om köparen vill dra tillbaka sitt samtycke angående personuppgifter i marknadsföringssyfte, få åtkomst till eller ändra sina personuppgifter, eller be att dessa raderas.

Köparen kan läsa säljarens sekretesspolicy genom att klicka på relevant länk. www.hellyhansen.com/about-us/privacy-policy

12.TVISTLÖSNING OCH DOMSAGA

Parterna ska försöka att lösa alla tvister i godo. Om tvisten inte kan lösas i godo ska frågan tas till svensk domstol.

Detta avtal och alla tvister eller krav som reses i samband med föremålet för detta avtal regleras enligt svensk rätt.

Ändra land

Välj land för att ändra valuta: