Avtal Helly Hansen

PARTER

Webbplatsen www.hellyhansen.com ("webbplatsen") drivs av Helly Hansen (U.S.) Inc., 3703 I Street NW, Auburn, WA  98001, registrerat i delstaten Washington under registreringsnummer: Washington State Unified Business Identifier Number 600-368-759 och Federal Tax Identification Nu mber 91-1096586 och kallas hädanefter ?säljaren?. Köparen är den person som anges som köpare på ordern (?köparen?).  Säljaren tillhandahåller de produkter ("produkter") som finns på webbplatsen.

Dessa försäljningsvillkor utgör, tillsammans med ordern och orderbekräftelsen, den fullständiga kontraktsgrunden för köpet (?avtalet?).

PRISER

Information om det totalbelopp som köparen ska betala, inklusive skattesatser, miljöavgifter och alla andra avgifter och fraktkostnader, samt inköpsspecifikation för varje del av totalbeloppet anges på ordern innan betalning sker.

ATT SLUTA AVTALET

Säljaren meddelar att han mottagit ordern på elektronisk väg.  Alla order ska godkännas av säljaren.  Eftersom meddelandet om mottagande inte gäller som orderbekräftelse, ger säljaren en sådan bekräftelse genom att till köparen skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att produkten har skickats ("orderbekräftelse")). Köparen måste granska orderbekräftelsen för att se att antal, produkttyp, pris etc. stämmer överens med ordern. Alla skillnader mellan ordern och orderbekräftelsen ska rapporteras till säljaren så snart som möjligt, antingen genom att köparen klickar på knappen Kontakta oss eller ringer säljaren på +44 161 332 7079.

Säljaren kan inte hållas ansvarig för och är inte bunden av skriv- eller stavfel i kommunikationen med köparen.

Säljaren förbehåller sig rätten att annullera en order eller en del av en order om produkten inte finns i lager. Om produkten inte finns i lager kan säljaren komma att ge köparen information om liknande produkter. Säljaren förbehåller sig också rätten att annullera order som antas vara avsedda för återförsäljning.  Säljaren ska omedelbart meddela köparen om annulleringen och erbjuda full återbetalning av alla belopp som betalats in för den annullerade ordern.

För att få handla från www.hellyhansen.com måste köparen vara över 18 år.

BETALNING

Produkten ska betalas när ordern skickas från säljaren. Det totala inköpspriset kommer att reserveras på det betalkort som används vid beställningen. Om det inte går att göra en sådan reservation, förbehåller sig säljaren rätten att annullera ordern och kommer omedelbart informera köparen om annulleringen.

LEVERANS ETC.

Säljaren levererar ordern inom trettio (30) dagar från datumet för orderbekräftelsen.  Om säljaren förutser att avsändande av ordern kommer att fördröjas utöver 30 dagar, ska säljaren meddela köparen om förseningen och tillhandahålla ett nytt datum för avsändning samt möjlighet för köparen att annullera ordern. 

Varorna levereras till den adress som anges i ordern. Köparen väljer leveranssätt från de alternativ som ges vid beställning. Leveranskostnader som avgifter för frakt och hantering tillkommer utöver priset på produkterna och varierar beroende på leveransadress och valt leveranssätt. 

Leveransdatum beror på det leveranssätt som köparen valt och anges på orderbekräftelsen. Om mer än en produkt har beställts, förbehåller sig säljaren rätten att skicka produkterna i separata försändelser.

PRODUKTRISK

Köparen bär ansvaret för förlust eller skada på produkten från dess att den levereras till köparen enligt avtalet. Om leveransdatum har passerat och köparen inte varit tillgänglig för leverans, bär köparen ansvaret för eventuell förlust eller skada på produkten.

ANNULLATIONSRÄTT

Köparen har rätt att häva köpet av produkten när som helst före avsändning och köparen får då full återbetalning eller kreditering inom 30 dagar, utan några tilläggsavgifter. Köparen måste ringa kundtjänst på 020-79 91 09 och begära annullering eller retur av ordern.

Efter avsändning kan köparen häva köpet inom 30 dagar från mottagandet och returnera produkten oavsett anledning.  Rätten att häva köpet kan utövas även om produkten är felfri. Köparen måste ringa kundtjänst på 020-79 91 09 och be om ett returnummer.

PRODUKTEN ÖVERENSSTÄMMER EJ MED ORDER ELLER ÄR DEFEKT/SKADAD VID LEVERANS

När köparen erhåller produkten ska hon eller han undersöka om produkten stämmer överens med ordern samt om produkten har skadats under transport eller är defekt.

KRAV VID DEFEKTER OCH FÖRSENINGAR

Om produkten är defekt måste köparen, inom rimlig tid efter att defekten upptäcktes, meddela säljaren att hon eller han avser att dröja med betalning och framställa krav. Detta måste göras inom trettio dagar från det att köparen upptäckte defekten. Meddelanden om dröjsmål med betalningen och avsikt att framställa krav måste framföras via telefonsamtal till kundtjänst på 020-79 91 09.

KÖPARENS DRÖJSMÅL

Om inte köparen betalar in avtalade belopp, eller om betalningen avvisas (vid betalning med kredit-, betal- eller bankkort), kan säljaren häva avtalet.

PERSONUPPGIFTER – SEKRETESS

Säljaren samlar in och lagrar de personuppgifter som krävs för att säljaren ska kunna uppfylla sin förpliktelser enligt avtalet.

Den här webbplatsen har en allmän målgrupp och är inte riktad mot eller avsedd att användas av barn.  Webbplatsen kommer aldrig avsiktligt begära eller inhämta personligt identifierbar information från barn under 13 år. 

Om köparen har gett sitt samtycke kan säljaren använda köparens personuppgifter i andra syften, till exempel för att skicka reklammaterial eller produktinformation. Sådant frivilligt och informerat samtycke kan köparen ge när avtalet sluts.

Köparen kan kontakta säljaren, antingen via telefon på 020-79 91 09 eller genom att klicka på knappen Kontakta oss om köparen har frågor om hur säljaren använder insamlade personuppgifter, eller om köparen vill att personuppgifterna tas bort eller ändras.

Köparen kan läsa säljarens sekretesspolicy genom att klicka på relevant länk. 

TVISTLÖSNING OCH DOMSAGA

Parterna ska försöka att lösa alla tvister i godo. Om tvisten inte kan lösas i godo ska frågan tas till domstol.

Om inte annat föreskrivs i tillämplig lagstiftning, ska detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i delstaten Washington. Delstatlig och federal domstol i King County, Washington, är exklusivt forum för varje talan härunder. 

Ändra land

Välj land för att ändra valuta: