Sekretesspolicy

Insamling av data och användning av personuppgifter

Vi använder dina uppgifter för följande: I våra formulär för återkoppling och katalogbeställning ber vi om dina kontaktuppgifter, till exempel namn, e-postadress eller postadress. När du registrerar dig för tjänster som nyhetsbrev behöver vi endast din e-postadress, till vilken vi skickar den information du begärt. Kontaktuppgifterna kan komma att användas för att skicka information om vårt företag och för att då och då skicka reklammaterial, till exempel specialerbjudanden som vi tror att du är intresserad av eller information om nya funktioner på webbsidan.

 

Du kan välja att inte ta emot utskick i framtiden; se relevant avsnitt i den här policyn.

Sekretess gentemot tredje part

Om vi inte fått ditt uttryckliga samtycke kommer vi inte att lämna dina personuppgifter till tredje part. Detta med förbehåll för att vi kan lämna eller överföra dina uppgifter till medlemmar i Helly Hansens företagsgrupp eller till databehandlingsföretag som agerar på uppdrag av oss. Vi kommer inte att sälja, uthyra eller handla med dina personuppgifter i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kan också komma att tillhandahålla ackumulerad statistik om våra kunder, försäljning, trafikmönster och relaterad webbplatsinformation till betrodda tredje parter, men denna statistik innehåller ingen information på personnivå.

Dataöverföring utanför EES

Med anledning av ovanstående kan vi komma att skicka din information internationellt, inklusive till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vissa av dessa länder kan erbjuda en lägre nivå på skyddet av personuppgifter än i Storbritannien. Om du inte samtycker till att dina personuppgifter överförs till sådana länder i tillämpliga fall; se relevant avsnitt i den här policyn.

Cookies

Vår webbplats använder cookies för att spåra dina besök på webbplatsen. En cookie är en liten fil som kan lagras av webbläsaren på datorns hårddisk. Cookies kan användas för att samla in anonym statistik som rör användningen av tjänster eller trafikmönster på webbplatsen. När de används på detta sätt kan du inte identifieras och den data som samlas in på detta sätt används endast i ackumulerad form. Du kan vanligtvis ändra webbläsarens inställningar så att den inte accepterar cookies, men detta kan försvåra användningen av vissa delar av webbplatsen.

Informationssäkerhet

Vi har strikta säkerhetsförfaranden när det gäller lagring och yppande av den information som du har tillhandahållit. Detta för att förhindra obehörig tillgång till eller olaglig bearbetning av dina personuppgifter.

Ditt samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i den här sekretesspolicyn. Om vi ändrar vår sekretesspolicy kommer vi att meddela förändringarna på den här webbplatsen, så att du alltid är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka förhållanden vi yppar den.

Välja bort/datakvalitet/åtkomst

Du kan välja att inte ta emot reklam- och marknadsföringsmaterial från oss. Du gör detta genom att skicka e-post till webmaster@hellyhansen.com

Ändra land

Välj land för att ändra valuta: